Alapszabály

„A 2017. március 28-án megtartott Küldött-közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva”

 EGÉSZSÉG- ÉS CSALÁDVÉDŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET

A L A P S Z A B Á L Y A

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

 1. Az Egyesület a jelen alapszabályban megfogalmazott célokért munkálkodó egyesületek, társadalmi szervezetek, bizottságok, baráti körök, klubok és más közösségek, továbbá közvetve a velük tagsági viszonyban álló természetes személyek önkéntes társulása.
 1. Az Egyesület neve: Egészség- és Családvédő Országos Egyesület,
  Az Egyesület rövidített neve: ECSOSZ
 1. Székhely: 1125 Budapest, Ada u 2/C
 1. Telephely: 8229 Csopak, Hegyalja u. 4.
 1. Működési területe: Magyarország
 1. Bélyegzője: Kör alakú, a szélén körbefutó feliratként az Egyesület neve, középen az alapítás évszáma 1988.
 1. A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból (tevékenységéből) tagjain kívül mások is részesülhetnek
 1. Az Egyesület elektronikus levélcíme: hu@gmail.com
 1. Az Egyesület honlapja: http://www.ecsosz.hu
  Az Egyesület facebook oldala: https://www.facebook.com/ecsoszhu
 1. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Alapcél szerinti tevékenységét (közhasznú tevékenység) az évi XLIV. tv az egészségügyről III. fejezete (Népegészségügy) értelmében végzi. Közhasznú tevékenységei az alábbiak (11-21. pont):
 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 1. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 1. Tudományos tevékenység, kutatás
 1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 1. Kulturális tevékenység
 1. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, családvédelem
 1. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 1. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 1. Sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)
 1. Rehabilitációs foglalkoztatás
 1. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások

Alapszabály