Alapszabály

„A 2017. március 28-án megtartott Küldött-közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva”

 EGÉSZSÉG- ÉS CSALÁDVÉDŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET

A L A P S Z A B Á L Y A

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

 1. Az Egyesület a jelen alapszabályban megfogalmazott célokért munkálkodó egyesületek, társadalmi szervezetek, bizottságok, baráti körök, klubok és más közösségek, továbbá közvetve a velük tagsági viszonyban álló természetes személyek önkéntes társulása.
 1. Az Egyesület neve: Egészség- és Családvédő Országos Egyesület,
  Az Egyesület rövidített neve: ECSOSZ
 1. Székhely: 1125 Budapest, Ada u 2/C
 1. Telephely: 8229 Csopak, Hegyalja u. 4.
 1. Működési területe: Magyarország
 1. Bélyegzője: Kör alakú, a szélén körbefutó feliratként az Egyesület neve, középen az alapítás évszáma 1988.
 1. A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból (tevékenységéből) tagjain kívül mások is részesülhetnek
 1. Az Egyesület elektronikus levélcíme: hu@gmail.com
 1. Az Egyesület honlapja: http://www.ecsosz.hu
  Az Egyesület facebook oldala: https://www.facebook.com/ecsoszhu
 1. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Alapcél szerinti tevékenységét (közhasznú tevékenység) az évi XLIV. tv az egészségügyről III. fejezete (Népegészségügy) értelmében végzi. Közhasznú tevékenységei az alábbiak (11-21. pont):
 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 1. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 1. Tudományos tevékenység, kutatás
 1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 1. Kulturális tevékenység
 1. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, családvédelem
 1. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 1. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 1. Sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)
 1. Rehabilitációs foglalkoztatás
 1. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások

Alapszabály

JEGYZŐKÖNYV

Az EGÉSZSÉG- és CSALÁDVÉDŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET

2017.márc. 28-án kelt ALAPSZABÁLYÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

Kelt: Budapest 2019. április 23-án

Hely: 1125 Budapest, Ada u 2/C

Tárgy: A BUDAFOKI – BUDATÉTÉNYI NORDIC WALKING KLUB (BF-BT NW Klub) felkérésének az elfogadása

Jelen lévők: dr. Sineger Eleonóra, elnök

                      dr. Horváth Katalin, főtitkár

Az Egészség- és Családvédő Országos Egyesület 2019. 04. 23-i Elnökségi ülése egyhangú szavazással elfogadta a 2019. március 21-én alapított BUDAFOKI – BUDATÉTÉNYI NORDIC WALKING KLUB ( rövidített neve: BF-BT NW Klub) felkérését és a Klubot, az előzetes tárgyalásoknak megfelelően, az alapításától (2019. márc. 21-től ) az ECSOSZ tagszervezetét működteti.

A Budafoki – Budatétényi NW Klub a XXII. kerület 20 nyugdíjasának kezdeményezésére jött létre. A BF-BT NW Klub az Ecsosz XXII. kerületi tagszervezeteként (budafoki és budatétényi magánszemélyek egyesüléseként létrehozott tagszervezetként) működik.

Az NW Klub tagjai elfogadták és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik az ECSOSZ Alapszabályában leírtakat.

A Klub elsődleges tevékenysége:

– Torna a szabadban (kondicionáló torna(k))

– NW túra(k)

szervezése, tartása és ezeken a tagok aktív részvételének biztosítása.

A BF-BT NW Klub alapítótagjai a klubvezetői feladatok ellátásával

Lakatos Ferencné-t (sz neve : Horváth Julianna, sz: Tab, 1948.05.05, an: Kolonics Julianna, lakik: 1223 Budapest, Klauzál G u 11 sz alatt) bízták meg.

Az ECSOSZ részéről kapcsolattartó: dr. Horváth Katalin, főtitkár

Az ECSOSZ – a többi sportrendezvényéhez hasonlóan ingyenessé teszi a BUDAFOKI-BUDATÉTÉNYI NORDIC WALKING KLUB tagjai részére is a sportfoglalkozásokon való részvételt.

Az ECSOSZ a NW botokat ingyen bocsátja a Nordic Walking Klub tagjai részére.

Az ECSOSZ vállalja, hogy a Nordic Wolking Klub bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli. A klub működéséhez kapott bevételekkel és azok felhasználásával mindenkor a vonatkozó jogszabályoknak (a pályázati kiírásoknak, az adományozó felhasználásra vonatkozó kikötéseinek stb ) megfelelően számol el!

Bp, 2019. ápr. 23.

dr. Sineger Eleonóra   dr. Horváth Katalin

elnök                                főtitkár

 

AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE (2019. 04. 23.)

 1. §  I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  4. a. Telephely 8229 Csopak, Hegyalja u 4.
  4. b  Tagszervezet:
  Budafok-Budatétény Nordic Walking Klub
  rövidített neve: BF-BT NW KLUB

16. §  kieg:

A BF-BT NW KLub,  mint tagszervezet bevételeit és kiadásait az Egyesület elkülönítetten kezeli!