Rólunk

 

 

EGÉSZSÉG- ÉS CSALÁDVÉDŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET
Cím: 1125 Budapest, Ada u 2/C.
E-mail: ecsosz.hu@gmail.com
Honlap: http://www.ecsosz.hu, https://www.facebook.com/ecsoszhu

 

   

Az Egészség- és Családvédő Országos Egyesület szeretettel üdvözli Önt!

Honlapunkon az Egyesület tagjai által publikált tanulmányokat, előadás  anyagokat, cikkeket, továbbá különböző ismeretterjesztő, figyelemfelhívó anyagokat találhat egészség, életmód, család, fiataloknak, negatív szenvedélyek, sport, hírek/programok, tanulmányok/előadások témákban. ______________________________________________________________

SZJA % KÉRÉS

Az EGÉSZSÉG- ÉS CSALÁDVÉDŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET

kéri Önt (családtagjait, barátait, kollégáit), hogy adója (adójuk) 1%-ával, továbbá lehetőségeik függvényében adományaikkal támogassák Egyesületünk tevékenységét!

EGYESÜLETÜNK CÉLJAIRÓL RÖVIDEN
Célunk a lakosság, különösen az ifjúság és az idősebb korosztály fizikális, mentális, spirituális állapotának felmérése, fejlesztése.
A mentális zavarok (öngyilkosság, mértéktelen alkoholfogyasztás, drogfogyasztás stb.) egyénre, családra és a társadalomra való veszélyeinek tudatosítása, különböző terápiás módszerek alkalmazásával a társadalmi normák elfogadásának segítése.
A mozgásszegény életmódból adódó következményekkel való tudatos szembenézés népszerűsítése és különböző sportolási lehetőségek biztosítása.
A helyes életmód kialakításának, a pozitív szenvedélyeknek a népszerűsítése.

Egyesületünkről, programjainkról bővebben
http://www.ecsosz.hu és
http://www.facebook.com/ecsoszhu

A személyi jövedelemadó 1%-ára vonatkozó felajánlásukat az alábbi adószámon tehetik meg

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett neve:
Egészség- és Családvédő Országos Egyesület

A kedvezményezett adószáma:
19006413-1-43

Adományaikat a következő bankszámlaszámra kérjük:
11712004-20228387-00000000

Hívjuk tagjaink körébe és szeretettel várjuk a rendezvényeinkre!
Legyen honlapunk rendszeres olvasója!
Figyelje honlapunkon és facebook oldalunkon az aktuális programjainkat és programajánlásainkat.

Szükség esetén forduljon hozzánk bizalommal!
Tisztelettel és köszönettel:
Dr. Sineger Eleonóra sk                           Dr. Horváth Katalin sk
Elnök                                                        Főtitkár

______________________________________________________________

Köszönjük Önöknek a részünkre eddig felajánlott támogatásaikat!

Kapott SZJA 1%-ok összege:
2018-ban 25 E Ft, 2017-ben 58 E Ft,  2016-ban 100 E Ft, 2015-ben 63 E Ft,
2014-ben 94 E Ft, 2013-ban 77 E Ft

SZJA 1%-ok felhasználása:
2018-ban ECSOSZ honlap üzemeltetése
2017-ben fitnesz eszközök, labdák beszerzése
2016-ban Nordic Walking botok, labdák beszerzése
2015-ben Nordic Walking botok beszerzésére stb. 
______________________________________________________________

AZ EGÉSZSÉG- ÉS CSALÁDVÉDŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET BEMUTATÁSA

Az Egyesület az 1988-as alapításától 2011. decemberéig „Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség”-ként, ezt követően „Egészség- és Családvédő Országos Szövetség”-ként, illetve 2015. májusától (törvényi változás miatt) „Egészség- és Családvédő Országos Egyesület”-ként politikamentes, non-profit, közhasznú civil szervezetként működik.

Alapító tagok
Dr. Simek Zsófia, Dr. Gayer Gyuláné, Ackermann Kálmán, Fekete János,
Dr. Zachár Jenő,  Dr. Levendel László

Első elnök
Gergely Mihály, népszerű író, újságíró, lapszerkesztő

További elnökök időrendben
Balogh Zoltán
, nekézsenyi lelkipásztor, az Iszákos-mentő Misszió megszervezője és vezetője
Dr. Bognár Ilona, főorvos
Dr. Takách Gáspár, addiktológus, osztályvezető főorvos (Országos Ideg- és Elmegyógyintézet, Addiktológiai Osztály)
Balogh Zoltán, nekézsenyi lelkipásztor, az Iszákos-mentő Misszió vezetője
Dr. Funk Sándor, főorvos (Nyírő Gyula Kórház, Addiktológiai Osztály)
Dr. Takách Gáspár, addiktológus, osztályvezető főorvos (Merényi Gusztáv Kórház, Addiktológiai Osztály)
Dr. Sineger Eleonóra
, pszichiáter, addiktológus,”lélekgyógyász” (2013. májusától jelenlegi elnök)

Alelnök (társelnök)
Dr. Fehér Györgyné Dr. Mérey Ildikó, testnevelő tanár, főiskolai docens, a Hungarofit fizikai fittséget mérő motorikus próbarendszer kifejlesztője, az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram szakmai vezetője, és gondozója, az 1997-ben „Mozdulj, Magyarország” elnevezéssel elindított országos mozgásprogram alapítója és szakmai vezetője (1995-től 2014. májusáig, jelenleg ez a tisztség nincs betöltve)

Első titkár
Fekete János, író, szociális szervező

Főtitkár
Dr. Horváth Katalin, főiskolai docens, okleveles könyvvizsgáló, adószakértő (2011. decemberétől jelenlegi főtitkár. ügyvezető)

AZ ALAPÍTÁSKORI CÉL ÉS AZ AZT KÖVETŐ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

1988-ban húsz országos és tizenöt helyi civil szervezet alapította a Szövetséget. A közös cél az volt, hogy társadalmi összefogással és megfelelő állami intézkedések szorgalmazásával mérsékelni lehessen a lakosság italozási szokásait, a káros szenvedélyekkel összefüggő népességfogyatkozás megfékezése érdekében. A nyolcvanas évek végén csak elvétve működtek hasonló lakossági csoportosulások, így a Józan Élet Szövetség már első kezdeményezéseivel felhívta magára a figyelmet, létrejött a képviselőkön, pártokon átívelő “Józan Élet Csoport”. Neves közéleti személyiségek tartották megtiszteltetésnek a választmány felkérését, hogy vállaljanak szerepet a szövetség tanácsadói testületében, és a tiszteletbeli elnök, Simándy József Kossuth-díjas Kiváló Művész kezdeményezésére vagy félszáz vezető pozíciót betöltő személy ajánlotta fel havi jövedelmének 3 százalékát a nemes célok alapítványi támogatására, az “Egy nap a holnapért” jelmondat jegyében.

EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK

Az addiktológus főorvos elnökök a hivatásukból adódó gyógyító tevékenységük mellett rendszeresen ismeretterjesztő előadásokat tartottak, szakcikkeket publikáltak, szakkönyveket jelentettek meg. Különböző társadalmi fórumokon képviselték a Szövetség céljait, melyek röviden az alábbiakban foglalhatók össze:
– drogmentes élet
– mértékletes, kulturált alkohol fogyasztás
– dohányzásmentes élet

A korábbi elnökök néhány jelentősebb műve
Dr. Funk Sándor Bereczki Sándor nagysikerű könyvePróbáld meg, segítünk” (1994)
Dr. Takách Gáspár népszerű könyvei, Miért ne igyunk… sokat (1995), A drog (1998)
T
ovábbá, például Dr. Bognár Ilona rendszeresen publikált az Orvosi Hetilapban

SPORTPROGRAMOK

Dr. Fehérné Dr. Mérey Ildikó alelnök (társelnök) szakmai irányításának köszönhető több sikeres sportprogram:
– ”Nyílt egészségnap”, ”Bölcs napok” (1983-1989, évente)
„Mozdulj Magyarország” országos fizikai fittséget mérő vetélkedő (1997-2013, évente)
Amatőr Sportverseny (15 sportágban, 15 éven keresztül)
Humánbiológiai ismereteket rendszerező előadások, konferenciák, módszertani vásárok
Részvétel az OM által szervezett szakmai módszertani konzultációkon, egyeztetéseken
Kezdeményező szerep a Közoktatási törvény 41. §-ának 5. Bekezdésében előírt törvény módosításában. (A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell .., az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”.) (1995)

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS JELENLEGI TEVÉKENYSÉGE

A kezdeti nagyon sikeres működést követően fellépett nehézségek miatt 2011-ben tisztújításra és új működési feltételek kialakítására került sor. Ezt követően nagy lendülettel folytatódott az Egyesület munkája. Új tagság, új vezetőség, önkéntesek bevonása a munkába, új programok stb.

Az Egyesület jelenlegi tisztségviselői
Elnök:                                       Dr. Sineger Eleonóra
Főtitkár:                                   Dr. Horváth Katalin
Titkár:                                       Béhm Imre
Számviteli vezető:                   Szücs Irma
Ellenőrző Bizottság elnöke:  Hajdu László
Ellenőrző Bizottság tagjai:    Kalocsai Lajos, Menyhárt Ottilia

Az Egyesület célja

A „Testileg – lelkileg – szellemileg egészséges nemzet” gondolat jegyében a lakosság, különösen az ifjúság és az idősebb korosztály fizikális, mentális, spirituális állapotának felmérése, fejlesztése. A mentális zavarok (öngyilkosság, mértéktelen alkoholfogyasztás, drogfogyasztás stb.) egyénre, családra és a társadalomra való veszélyeinek tudatosítása, különböző terápiás módszerek alkalmazásával a társadalmi normák elfogadásának segítése. A mozgásszegény életmódból adó következményekkel való tudatos szembenézés népszerűsítése. A helyes életmód kialakításának, a pozitív szenvedélyeknek a népszerűsítése.

E cél magában foglalja többek között a következőket:

– a kulturált és mértékletes ivási szokások terjesztését, az alkoholizmus és más káros szenvedélyek elvetésének gyakorlatát;

–  az alkoholizmus és más káros szenvedélyek (ideértve a dohányzás, a drogfogyasztás, a játékszenvedély, a társfüggőség, stb.) kialakulásának megelőzését, kedvezőtlen folyamatainak visszafordítását, különösen a tinédzser korosztályban;

–  a pozitív szenvedélyek népszerűsítését; a harmonikus, egészséges életvitel gyakorlati módszerinek terjesztését, széles körben való szokássá tételét, az örömforrást jelentő közösségi sport-, és kulturális élet kibontakozásának segítését (ideértve egyrészt a különféle labdajátékokat, a gimnasztikát, a rehabilitációs mozgásformákat, másrészt a rendszeres olvasási  szokás iránti igény felkeltését, annak fejlesztését, a zenehallgatás élvezetének népszerűsítését, a képzőművészet rejtelmeiben való eligazodás segítését;

– a környezettudatos életmód fontosságának tudatosítását és az ez iránti igény felkeltését, népszerűsítését (ideértve a természeti környezettel való szorosabb viszony kialakítását és annak védelmére, óvására való nevelést is);

–  az egyének és a családok, továbbá az egyének és a közösségek összefogásában rejlő önvédelmi, jobbító szándék és segítőkészség felkeltését

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében

a) gondot fordít a példamutató életvitelt folytató, a helybeli és az országos közéletre ható emberek megnyerésére;

b) a média eszközeinek felhasználásával törekszik a közgondolkodás formálására, tevékenységének népszerűsítésére;

c) népszerűsíti a szenvedélybetegségekből kigyógyult közismert emberek élettörténetét;

d) törekszik minél több embert bevonni a szervezet munkájába (tagként, önkéntes munkát végzőként, rendezvényeken részt vevőként);

e) az Egyesület (www.ecsosz.hu) honlapot működtet, ahol a szervezet bemutatásán túl (Tagság, Alapszabály, Elérhetőségek) a mentális zavarokkal küszködők (káros szenvedélyűek, öngyilkosságot fontolgatók, stb.) részére segítségnyújtást adó közérdekű információkat tesz közzé segélyvonalak, címek megadásával, továbbá egészség, egészséges életmód-életvitel, család, sport, negatív szenvedélyek témákban közérdeklődésre számot tartó cikkeket, tanulmányokat közöl; az Egyesület facebook oldalt működtet (https://www.facebook.com/ecsoszhu);

f) kiadványokat, ismeretterjesztő anyagokat állít össze és terjeszt (Drog, Alkohol, Dohányzás, Internet-függőség (játékszenvedély), Családon belüli erőszak)

g) rendszeresen spotfoglalkozásokat tart (kondicionáló torna, torna a szabadban, Nordic Walking, stb.);

h) klubesteket szervez (mentálhigiéné stb. témakörben);

i) konferenciákat, előadásokat szervez (“Egészséges életmód”, Ifjúsági napok, stb.);

j) két- és többoldalú együttműködési megállapodások keretében részt vesz hasonló célú és tevékenységi körű hazai és nemzetközi civil szervezetek munkájában;

k) együttműködő partnerek, egyéb civil és társadalmi szervezetek által tartott rendezvényeken részt vesz és céljainak megfelelő témájú programjaikról (ideértve a pozitív szenvedélyek témakörbe sorolható rendezvényeket is), tájékoztatást nyújt;

l) együttműködik különböző állami és társadalmi szervezetekkel; ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel e szervezetek megbízzák;

m) az Egyesület jelenleg vállalkozási tevékenységet nem folytat, de céljai között szerepel, hogy később közhasznú céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

n) működéséhez gyűjt és elfogad anyagi és természetbeni, illetve munkában megjelenő támogatást, pénzbeli adományt és a tagoktól  – a küldött-taggyűlés döntése alapján – tagdíjat szed.

Az egyesület programjaival, javaslataival, preventív jellegű tevékenységével a lakosság – a fiatalok és idősebbek – körében (elméletben és gyakorlatban) népszerűsíti a testi, lelki, szellemi egészséges létezés stabil megtartását (szükség esetén a helyreállítását) támogató életviteli szokásokat, és megismerteti az egészséget veszélyeztető szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásait.

A KÖZELMÚLT JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI ÉS
TOVÁBBI TERVEK

Az Egyesület „AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG NÖVELÉSE” címmel konferenciát tartott
Főbb témák: A szenvedélybetegség kialakulása, A „művészet, mint lehetőség, A hit gyógyító ereje (részletesebben lásd: KONFERENCIA rovat)

Az Egyesület 5 témában (drog, alkohol, dohányzás, családon belüli erőszak, internetfüggőség) ismeretterjesztő anyagot állított össze és 25 000 példányban sokszorosítva terjeszti a fiatalok körében. (részletesebben lásd: FIATALOK rovat) (Az Egyesület mindennapi tevékenysége során közvetlen kapcsolatban van a fiatalokkal, jól ismerjük szokásaikat, életvitelüket. A drogozás és a deviáns megnyilvánulások sajnos kortárscsoportokon át, mintaszerűen terjednek. Ennek tudatosításán fáradozunk.)

Az Egyesület a sport népszerűsítése érdekében ismeretterjesztő szóróanyagokat készített külön a fiatalok (SPORTOLJ RENDSZERESEN!) és külön az idősebbek részére (HOGYAN MARADJUNK EGÉSZSÉGESEK, FITTEK ÉS ÉLETVIDÁMAK IDŐSKORBAN IS?).

Az Egyesület EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSI ISMERETEK témában szóróanyagot készített.

Az Egyesület a honlapon található több, mint 300 ismeretterjesztő cikk népszerűsítése érdekében HONLAP ISMERTETŐ szóróanyagot állított össze.

Az Egyesület ECSOSZ KLUBESTEK-et szervezett és a jövőben is tervez szervezni (mentálhigiénés témában).

Az Egyesület rendszeres sportprogramokat tart (lásd: HÍREK/PROGRAMOK rovat)
TORNA A SZABADBAN (jelenleg Vérmező, Devecseri park; terv szerint további helyszíneken Millenáris Park, Tabán stb.)
KONDICIONÁLÓ TORNA (teremben)

NORDIC WALKING (Normafa, Vérmező)

Öt országból hat civilszervezettel együttműködve, fiatalok nemzetközi táboroztatása érdekében V4 Pályázatot állított össze, nyújtott be. A program forráshiány miatt nem valósulhatott meg.  

Az Egyesület elkészítette az „IFJÚSÁGI NAPOK” programot, a káros szenvedélyek egyénre, családra és társadalomra gyakorolt romboló hatásának tudatosítása érdekében és összeállította a „SZENVEDÉLYBETEGEK SEGÍTÉSE” gondolat jegyében egy hajókirándulás tervét a függőségben érintett fiatalok részére. E programok forráshiány miatt nem valósultak meg. 

Az Egyesület tagjainak és együttműködő partnereinek száma folyamatosan nő. 2017. december 31-én a taglétszám 67 fő, az együttműködő partnerek száma meghaladta a 300-at (középiskolák, felsőoktatási intézmények, EFOTT, önkormányzatok, családsegítő központok, Civil Információs Centrum, sportklubok, Magyar Szabadidő Szövetség stb.). 

Az Egyesület a működési források előteremtése érdekében folyamatosan pályázatokat ír és nyújt be (Nemzeti Együttműködési Alap – működési, szakmai és egyedi pályázatok; I., XII. kerület, Magnetbank civil pályázatai stb.) A benyújtott pályázatok érvényesek és évről évre a programok finanszírozásához részben forrást biztosítanak.

Az Egyesület adománykéréssel megkeresett több, mint száz vállalatot/intézményt (bankok, pénzintézetek, kereskedelmi üzletláncok, távközlési szolgáltatók, gyógyszeripari nagyvállalatok stb.), akik forrás szűkére hivatkozva eddig nem támogatták az egyesület tevékenységét.

Az Egyesület alapítása óta töretlenül fejlődik. Egyre sokoldalúbb és egyre népszerűbb tevékenységet folytat, annak ellenére, hogy folyamatosan forráshiánnyal küzd.

Az Egyesület 2018  őszén alapításának 30 éves jubileumára készül!

________________________________________________________________

Belépési nyilatkozat letöltése

BELÉPÉSI-NYILATKOZAT

(megnyitás/letöltés: a jobb egérgombbal)

Örömmel látnánk tagjaink sorában! 
Tagjaink lehetnek magánszemélyek, szervezetek stb
.